เราจำเป็นต้องทราบว่าการไหลเข้าของเงินทุนเป็นแบบขยายตัวหรือหดตัวโดยทั่วไป

เราจำเป็นต้องทราบว่าการไหลเข้าของเงินทุนเป็นแบบขยายตัวหรือหดตัวโดยทั่วไป

ใครจะคิดว่าคำถามนั้นถูกตัดสินไปนานแล้ว แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ เป็นกรณีที่ทฤษฎีแนะนำสิ่งหนึ่งและปฏิบัติอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แบบจำลองเทียมของมหภาคระหว่างประเทศ (แบบจำลองMundell-Fleming) เสนอว่า สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินที่กำหนด การไหลเข้านำไปสู่การแข็งค่า และทำให้การส่งออกสุทธิหดตัว และผลผลิตลดลง เฉพาะในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงเพียงพอเท่านั้นที่เงินทุนไหลเข้าจะขยายตัวได้ 

Paul Krugman โต้แย้งใน การบรรยาย Mundell-Fleming ในปี 2013 ของเขาอย่างสมมาตร 

โดยใช้แบบจำลองตามบรรทัดเหล่านี้ว่าเงินทุนไหลออกนั้นขยายตัวอย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายตลาดเกิดใหม่มีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง พวกเขามองว่าเงินทุนไหลเข้าส่งผลให้สินเชื่อและผลผลิตเพิ่มขึ้น เว้นแต่จะถูกชดเชยด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

หลักฐานดูเหมือนจะสนับสนุนการรับรู้ของผู้กำหนดนโยบาย ในกรณีทั่วไปของตลาดเกิดใหม่ เงินทุนไหลเข้าดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการแข็งค่าของสกุลเงิน สินเชื่อที่เฟื่องฟู และการเพิ่มขึ้นของผลผลิต ( Ostry et al ., 2012a)สิ่งที่เป็นจริงในทางปฏิบัติอาจเป็นจริงในแบบจำลองได้เช่นกันเราจะปรับแบบจำลองกับความเป็นจริงได้อย่างไร คำตอบที่เราเสนอในงานล่าสุดบางชิ้นอาศัยการขยายชุดของสินทรัพย์ในแบบจำลองเศรษฐกิจ โดยให้มีทั้ง “พันธบัตร” (อัตราที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย) และ “สินทรัพย์ที่ไม่ใช่พันธบัตร” ได้แก่ สินทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหนี้สินของธนาคารซึ่ง 

เป็นสิ่งทดแทนพันธะที่ไม่สมบูรณ์ ในกรณีนี้ แม้ว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ซึ่งเราใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เงินทุนที่ไหลเข้าอาจลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ใช่พันธบัตรและลดต้นทุนของตัวกลางทางการเงิน ผลในเชิงบวกของอัตราที่ลดลงเหล่านี้ต่ออุปสงค์ในประเทศอาจชดเชยผลเสียของการแข็งค่าของสกุลเงินต่ออุปสงค์ภายนอก 

ในกรณีนี้เงินทุนไหลเข้าอาจขยายตัวได้แม้ในอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กำหนด ดังนั้นจึงมีการประนีประนอมเบื้องต้นระหว่างแบบจำลอง Mundell-Fleming และมุมมองของผู้กำหนดนโยบาย

บทบาทของการแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศนโยบายที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับการไหลเข้าของเงินทุนนั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการไหลเข้าเป็นอย่างมาก การแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ หากทำผ่านพันธบัตร (ตามปกติแล้ว) สามารถชดเชยผลกระทบของการไหลเข้าของพันธบัตรได้ทั้งหมด ทำให้ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ผลก็คือ ธนาคารกลางมีสถานะตรงกันข้ามกับชาวต่างชาติ 

เนื่องจากชาวต่างชาติลดการถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศและเพิ่มความต้องการพันธบัตรในประเทศ ธนาคารกลางจึงลดความต้องการพันธบัตรในประเทศและเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้การแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบฆ่าเชื้อเพื่อตอบสนองต่อการไหลเข้าที่ไม่ใช่พันธบัตร มันสามารถหลีกเลี่ยงการแข็งค่าของสกุลเงินได้ (ดูBlanchard et al., 2015) แต่ด้วยต้นทุนที่ลดลงอย่างมากในอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่ไม่ใช่พันธบัตร

credit : partyservicedallas.com
veslebrorserdeg.com
3gsauron.com
thebeckybug.com
thedebutantesnyc.com
antonyberkman.com
welldonerecords.com
prestamosyfinanciacion.com
nwiptcruisers.com
paleteriaprincesa.com
dessert-noir.com